อนาคตลอตเตอรี่ไทย

การพนันลอตเตอรี่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก แต่ละประเทศก็จะมีการเรียกชื่อที่ต่างกันไป เข่น ญี่ปุ่นเรียกว่าลอตโต้ อเมริกาเรียกว่าเพาว์เดอร์บอล เป็นต้น ซึ่งรูปแบบรางวัลและการออกลอตเตอรี่ของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป ลักษณะการขายก็มีทั้งที่ขายออนไลน์และขายโดยพนักงานขาย ปัจจุบันการจำหน่ายลอตเตอรี่ในประเทศไทย เป็นการจำหน่ายโดยพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางจะทำการสั่งลอตเตอรี่มาจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล อาจจะสั่งมาโดยตรงหรือผ่านคนกลางอีกทอดหนึ่ง แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน

ดังนั้นการขายลอตเตอรี่ในตอนนี้เราเรียกได้ว่าเป็นการขายผ่านคนกลาง แล้วในอนาคตล่ะ ลอตเตอรี่ในประเทศไทยจะขายผ่านคนกลางอีกหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากสำหรับยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ขนาดธนาคารยังสามารถโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว อนาคตการขายลอตเตอรี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขายแบบออนไลน์ก็ได้ เรามาดูข้อดีข้อเสียของการจำหน่ายลอตเตอรี่แต่ละแบบกันก่อน

การขายลอตเตอรี่แบบออนไลน์ เป็นการขายผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการตั้งเครื่องขายอัตโนมัติโดยตรองแบบที่ไม่ต้องมีพนักงานมานั่งประจำเครื่อง

ข้อดีของการขายลอตเตอรี่ออนไลน์

1.ไม่ต้องเสียเงินค่าส่วนต่างในการขายลอตเตอรี่ เพราะรัฐบาลจะขายได้ในราคาเต็มตามหน้าลอตเตอรี่ได้ ไม่จำเป็นต้องขายในราคาต้นทุนเพื่อที่ให้พ่อค้าคนกลางมีกำไร

2.ไม่ต้องจ้างพนักขายประจำเครื่อง เพราะสามารถทำการจำหน่ายผ่านระบบอัตโนมัติ หรือตู้ขายโตยตรงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการทำงาน หรือถ้าจ้างพนักงานก็จ้างในจำนวนที่น้อยลง

ข้อเสียของการขายลอตเตอรี่ออนไลน์

1.ถ้าขายไม่หมดเงินที่ได้จากการขายก็ได้ไม่เต็ม ถ้าทำการจำหน่ายสลากไม่หมด สำนักงานกองสลากจะได้รับเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากการพิมพ์ลอตเตอรี่ในแต่ละงวด เนื่องจากการจำหน่ายลอตเตอรี่ไม่หมด

2.คนที่ทำอาชีพขายลอตเตอรี่ในตอนนี้ รวมถึงคนพิการที่ได้รับสิทธ์การขายลอตเตอรี่ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวและตัวเอง ทำให้รัฐบาลจะต้องเสียเงินในการอุดหนุนช่วยเหลือบุคคล หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้น
การขายลอตเตอรี่แบบเดิม ก็คือการขายแบบเดิมที่ขายผ่านตัวแทน ผ่านพ่อค้าคนกลางและคนพิการที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายลอตเตอรี่

ข้อดีของการขายลอตเตอรี่แบบเดิม

1.ได้รับเงินเต็มตามจำนวนของลอตเตอรี่ที่กองสลากจำหน่าย เพราะการขายแบบนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีข้อกำหนดว่า ไม่มีการรับลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ที่ขายไม่แล้วกลับคืน และทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการพิมพ์ตามจำนวนที่จองเท่านั้น ไม่มีการพิมพ์สำรอง ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไร

2.รักษาอาชีพให้กับคนไทยและคนพิการ ทำให้คนไทยหลายแสนคน ที่เป็นคนธรรมดาและคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไม่ต้องตกงาน มีอาชีพมีรายได้จากการขายลอตเตอรี่ รวมถึงพนักงานในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยที่ไม่ต้องตกงาน เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือหน่วยงานและมูลนิธิที่อาศัยกำไรจากการจำหน่ายลอตเตอรี่มาเป็นเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงาน

ข้อเสียของการขายลอตเตอรี่แบบเดิม

1.มีความยุ่งยากในการจำหน่ายลอตเตอรี่ การจำหน่ายลอตเตอรี่แบบเดิมนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยาก ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หลายคนในการปฏิบัติงาน

2.เสียค่าส่วนแบ่งผลกำไรให้กับพ่อค้าคนกลาง การจำหน่ายลอตเตอรี่ให้กับคนกลาง สำนักกองสลากกินแบ่งต้องขายในราคาต้นทุน เพื่อที่ให้คนกลางได้รับกำไรส่วนนี้

แต่ในความเป็นจริงสำหรับประเทศไทยแล้ว คิดว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์นั้นเป็นไปได้ยาก

เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า คนที่ทำอาชีพขายลอตเตอรี่นั้นเมื่อเราทำการสำรวจดูจะพบว่ามีอยู่มาก และที่สำคัญอาชีพการขายลอตเตอรี่ยังเป็นอาชีพที่จัดไว้สำหรับคนพิการอีกด้วย คนพิการไม่ว่าจะเป็นคนปัญญาอ่อน คนพิการแขนขาหรืออวัยวะ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพทั่วไปได้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนั้น มีสิทธิ์ที่จะได้รับโควตาลอตเตอรี่นำมาจำหน่ายเพื่อการดำรงชีพ ซึ่งเป็นการลดภาระทางสังคมให้กับประเทศ โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพวกนี้ เพื่อให้เขามีรายได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอแต่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น และนอกจากคนกลุ่มนี้แล้ว

ประชาชนที่ยึดอาชีพขายลอตเตอรี่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าทำการยกเลิกการขายลอตเตอรี่แบบเดิมแล้ว จะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบอาชีพนี้อย่างแน่นอน ที่ต้องมาตกงานขาดรายได้ ซึ่งผลกระทบนี้จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คงได้ซื้อลอตเตอรี่กับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจำกันไปอีกนาน เพื่อรักษาอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ ด้วยหลักความเห็นใจที่คนไทยมีอยู่อย่างมาก จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่รัฐบาลจะนำการจำหน่ายลอตเตอรี่แบบออนไลน์เข้ามาในประเทศไทย